Powered by
Управителният съвет на БСАюрведа кани всички членове на Общо събрание на 20.06.2021 год . 20.06.2021 13 ч. гр.София Аюрведичен център София база Бистрица

П О К А Н А

ЗА

О Б Щ О      С Ъ Б Р А Н И Е       НА 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ АЮРВЕДА„                

Управителният съвет на Сдружение " Българско  Сдружение Аюрведа",

кани своите членове на  ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе  на 20.06.2021год. /неделя/ от 13 ч. в Аюрведичен център „София“ база Бистрица, където може да бъде проведено на открито при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчета за дейността на БС Аюрведа през 2020 год. – докладва д-р Антоанета Заркова

2. Приемане  на годишните  финансови  отчети на БС Аюрведа  за 2020 год. – докладва Славка Гайдова

3. Доклад за дейността на Контролния съвет на БС Аюрведа за 2020 год.- докладва Юрий Ковачев

4. Приемане на плана за дейността на БС Аюрведа за 2021 год.- докладва д-р Антоанета Заркова

5. Финансов план за дейността на БС Аюрведа за 2021 год. – докладва Христина Иванова

6. Други


 гр. София   21.06.2021год.                         
Upravitelniqt savet na BSAYURVEDA 20.06.2021 13 ч. Sofia Ayurvedic cetar Sofia office Bistrica
Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ