Powered by
Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на д-р Антоанета Тимчева -"Аюрведа за жизненост и енергия” 04.11.2018 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията

на  д-р Антоанета Тимчева - лекар със специалносттрансфузионна медицина, работи в УМБАЛ Софиямед ”, хематолог - работила е в Националната болница по хематология и Медицински център за интегративна медицина. Дипломиран аюрведа терапевт, завършила двугодишен курс по аюрведа в Аюрведечен Център София при д-р Антоанета Заркова и Американския Ведически Университет  под ръководството на д-р Дейвид Фроли .

Д-р Тимчева е със задълбочени познания в аюрведа и практика в йога, от 8 години практикува йога  и се интересува от  масаж и ароматерапия.

  

Тема на лекцията :

 "Аюрведа за жизненост и енергия

-   Източникът на вътрешната енергия и как да преодолеем умората с помощта на древната мъдрост. Десет аюрведични  тайни в помощ на съвременния човек."

  

ОЧАКВАМЕ ВИ на 4-ти НОЕМВРИ  2018 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците

                                                                                      

11:00-12:40 "Аюрведа за жизненост и енергия” -  лектор   д-р Антоанета Тимчева

 12:40-13:00 Аюрведичен  обяд

 

Цена на лекцията:  10 лв.

 

Срещу допълнително заплащане от 10 лв, може да поръчате аюрведичен обяд.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на

e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    We are pleased to invite you to the lecture of Dr. Antoaneta Timcheva -"Ayurveda for vitality and energy" 04.11.2018 11:00 ч Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia
We are pleased to invite you to the lecture

of Dr. Antoaneta Timcheva - doctor of transfusion medicine, working at UMHAT "Sofiamed", hematologist - she worked at the National Hematology Hospital and Medical Center for Integrative Medicine. She graduated ayurvedic therapist who completed a two-year Ayurvedic course at the Ayurvedic Center Sofia with Dr. Antoaneta Zarkova and the American University of Leadership under the direction of Dr. David Frolley.
Dr. Timcheva has a deep knowledge of Ayurveda and yoga practice, she has practiced yoga for 8 years and is interested in massage and aromatherapy.

    
Theme of the lecture:

"Ayurveda for vitality and energy"

- The source of inner energy and how to overcome fatigue with the help of ancient wisdom. Ten Ayurvedic Secrets to Help Modern Man. "

 

WE ARE WAITING YOU on 4 NOVEMBER 2018, SUNDAY
 THE CHAIN ​​at "G. Benkovski "№ 11

PROGRAM
10: 30-11: 00 Registration and presentation of the participants
                                                                                         
11: 00-12: 40 "Ayurveda for vitality and energy" - lecturer Dr. Antoaneta Timcheva
 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch
 

Lecture price: BGN 10

An Ayurvedic Lunch can be ordered at an additional cost of 10 BGN.
 
Registration for participation can be made via the "Bulgarian Ayurveda Association": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS", on
e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call 0896 72 8881.


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ