Powered by
Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на д-р Койчо Коев - доктор по биология, експерт по биоразнообразие, раздел медицински и билкови растения към МОСВ, преподавател по ботаника и фитотерапия в Биологически факултет на ПУ ”Паисий Хилендарски”. Практикуващ фитотерапевт и диетолог. Автор и съавтор на повече от 50 научни статии и публикации в редица чужди и български научни издания. Изследовател на националните и източни традиции в лечението на онкологични заболявания и функционални отклонения в човешкия организъм. 27.05.2018 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София
Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на
д-р  Койчо Коев - доктор по биология, експерт по биоразнообразие, раздел медицински и билкови растения към МОСВ, преподавател по ботаника и фитотерапия в Биологически факултет на ПУ ”Паисий Хилендарски”. Практикуващ фитотерапевт и диетолог. Автор и съавтор на повече от 50 научни статии и публикации в редица чужди и български научни издания. Изследовател на националните и източни традиции в лечението на онкологични заболявания и функционални отклонения в човешкия организъм.  
 Тема на лекцията :

 "Български билки и подправки, подходящи за превенция и лечение на онкологичните заболявания”

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ на 27-ми МАЙ  2018 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците

                                                                                        

11:00-12:40 "Български билки и подправки, подходящи за превенция и лечение на онкологичните заболявания. - лектор   д-р Койчо Коев

 12:40-13:00 Аюрведичен  обяд

 

Цена на лекцията:  10 лв. 

Срещу допълнително заплащане от 10 лв, може да поръчате аюрведичен обяд.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на

e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    

 We are pleased to invite you to our lecture Dr. Koicho Koev - Biology Doctor, Biodiversity Expert, Department of Medical and Herbal Plants at the Ministry of Environment and Waters, lecturer in botany and phytotherapy at the Faculty of Biology of Paisii Hilendarski University. A practicing phytotherapist and dietician. Author and co-author of more than 50 scientific articles and publications in a number of foreign and Bulgarian scientific publications. Researcher of national and eastern traditions in the treatment of oncological diseases and functional deviations in the human body 27.05.2018 11:00 ч Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia
We are pleased to invite you to our lecture
Dr. Koicho Koev - Biology Doctor, Biodiversity Expert, Department of Medical and Herbal Plants at the Ministry of Environment and Waters, lecturer in botany and phytotherapy at the Faculty of Biology of Paisii Hilendarski University. A practicing phytotherapist and dietician. Author and co-author of more than 50 scientific articles and publications in a number of foreign and Bulgarian scientific publications. Researcher of national and eastern traditions in the treatment of oncological diseases and functional deviations in the human body.
Theme of the lecture:

"Bulgarian herbs and spices suitable for the prevention and treatment of oncological diseases"
 

 

WE ARE EXPECTED ON 27 MAY 2018, SUNDAY
 THE CHAIN ​​at "G. Benkovski "№ 11

PROGRAM
10: 30-11: 00 Registration and presentation of the participants
                                                                                         
11: 00-12: 40 "Bulgarian herbs and spices suitable for the prevention and treatment of oncological diseases" - lecturer Dr. Koicho Koev
 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch
 

Lecture price: BGN 10

An Ayurvedic Lunch can be ordered at an additional cost of 10 BGN.
 
Registration for participation can be made via the "Bulgarian Ayurveda Association": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS", on
e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call 0896 72 8881.Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ