Powered by
Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на д-р Антоанета Тимчева - лекар със специалност „трансфузионна медицина”, работи в УМБАЛ Софиямед , хематолог - работила е в Националната болница по хематология и Медицински център за интегративна медицина. Дипломиран аюрведа терапевт. 29.04.2018 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ АЮВЕДА

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията

 на  д-р Антоанета Тимчева - лекар със специалност трансфузионна медицина, работи в УМБАЛ  Софиямед, хематолог - работила е в Националната болница по хематология и Медицински център за интегративна медицина. Дипломиран аюрведа терапевт, завършила двугодишен курс по аюрведа в Аюрведечен Център София при д-р Антоанета Заркова и Американския Ведически Иниверситет  под ръководството на д-р Дейвид Фроли .

Д-р Тимчева е със задълбочени познания в аюрведа и практика в йога, от 8 години практикува йога  и се интересува от  масаж и ароматерапия.

 Тема на лекцията :

 "Аюрведа и аромотерпия.

-  ароматерапията в Аюрведа е част от  фините, спиритуалните лечебни методи в Аюрведа, както за физически болести, така и за емоционални и психически нарушения.

-  правилният избор на етерично масло според мъдростта на аюрведа и приложение            -  специални сома лунни аромати.

-  розовото масло - българаският сома аромат

ОЧАКВАМЕ ВИ на 29-ти АПРИЛ  2018 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците

                                                                                        

11:00-12:40 "Аюрведа и аромотерапия” -  лектор   д-р Антоанета Тимчева

 12:40-13:00 Аюрведичен  обяд

Цена на лекцията:  10 лв.

Срещу допълнително заплащане от 10 лв, може да поръчате аюрведичен обяд.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на

e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    We are pleased to invite you to the lecture of Dr. Antoaneta Timcheva - doctor of transfusion medicine, working at UMHAT "Sofiamed", hematologist - she worked at the National Hematology Hospital and Medical Center for Integrative Medicine. A Ayurvedic therapist. 29.04.2018 11:00 ч Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia
We are pleased to invite you to the lecture

of Dr. Antoaneta Timcheva - doctor of transfusion medicine, working at UMHAT "Sofiamed", hematologist - she worked at the National Hematology Hospital and Medical Center for Integrative Medicine. An Ayurvedic therapist who completed a two-year Ayurvedic course at Ayurvedic Center Sofia with Dr. Antoinette Zarkova and the American Vedic University under the direction of Dr. David Froley.
Dr. Timcheva has a deep knowledge of Ayurveda and yoga practice, she has practiced yoga for 8 years and is interested in massage and aromatherapy.

    
Theme of the lecture:

"Ayurveda and aromatherapy."

- Ayurvedic aromatherapy is part of the fine, spiritual heuristic methods in Ayurveda, both for physical illnesses and for emotional and mental disorders.
- the right choice of essential oil according to the wisdom of ayurveda and application - special moonshine moonshine.
- the rose oil - the Bulgarian mushroom aroma
 

WE ARE WAITING YOU ON 29 APRIL 2018, SUNDAY
 THE CHAIN ​​at "G. Benkovski "№ 11

PROGRAM
10: 30-11: 00 Registration and presentation of the participants
                                                                                         
11: 00-12: 40 "Ayurveda and Aromatherapy" - lecturer Dr. Antoaneta Timcheva
 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch
 

Lecture price: BGN 10

An Ayurvedic Lunch can be ordered at an additional cost of 10 BGN.
 
Registration for participation can be made via the "Bulgarian Ayurveda Association": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS", on
e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call 0896 72 8881.


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ