Powered by
БАСТИ КАРМА – лечението с клизми в аюрведа. Видове, състав, действие, приложение, показания, противопоказания” - лектор д-р Антоанета Заркова 18.02.2018 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ АЮРВЕДА

 Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията 

                          на   д-р Антоанета Заркова

   

 

Тема на лекцията 

БАСТИ КАРМА – лечението с клизми в аюрведа.       

Видове, състав, действие, приложение, показания, противопоказания.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ на 18-ти ФЕВРУАРИ  2018 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците                                                                                 

11:00-12:40 БАСТИ КАРМА – лечението с клизми в аюрведа.

Видове, състав, действие, приложение, показания, противопоказания”

 -  лектор   д-р Антоанета Заркова

 12:40-13:00 Аюрведичен  обяд

 

Цена на лекцията:  10 лв. 

Срещу допълнително заплащане от 10 лв, може да поръчате аюрведичен обяд.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, наe-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    "KARMA BASTES - Ayurvedic Alert Treatment. Types, composition, action, application, indications, contraindications "   - lecturer Dr. Antoinette Zarkova 18.02.2018 11:00 ч Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia
We are pleased to invite you to the lecture
  of Dr. Antoinette Zarkova
    
Theme of the lecture: "KARMA BASTES - Ayurvedic Alert Treatment.
Types, composition, action, application, indications, contraindications.

 

WE ARE WAITING YOU on 18th FEBRUARY 2018, SUNDAY
 THE CHAIN ​​at "G. Benkovski "№ 11

PROGRAM
10: 30-11: 00 Registration and presentation of the participants
                                                                                         
11: 00-12: 40 "KARMA BARS - Ayurvedic Alert Treatment.
Types, composition, action, application, indications, contraindications "
 - lecturer Dr. Antoinette Zarkova
 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch
 

Lecture price: BGN 10

An Ayurvedic Lunch can be ordered at an additional cost of 10 BGN.
 
Registration for participation can be made via the "Bulgarian Ayurveda Association": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS", on
e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call 0896 72 8881.


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ