Powered by
Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо годишно събрание, което ще се проведе на 10.12.2017 год. /неделя/ от 12.30 ч. в „Чайната” на ул. „Г.Бенковски” 11 гр.София 10.12.2017 12.30 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София
П о к а н а 

За  Общо годишно събрание на Сдружение
”Българско Сдружение Аюрведа”

  Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо годишно събрание, което ще се проведе на 10.12.2017 год. /неделя/ от  12.30 ч. в „Чайната”  на ул. „Г.Бенковски” 11 гр.София  при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността  на БС Аюрведа през 2017год. – докладва д-р А. Заркова
2. Финансов отчет на БСА за 2017 год.- докладва Славка Гайдова
3. Доклад за дейността на Контролния съвет за 2017 год. – докладва Юрий Ковачев
4. Програма за дейността  на БСА за 2018 год.- докладва д-р А.Заркова
5. Финансов план за дейността за БСА за 2018 год. – докладва Христина Иванова 
6. Разни
08.11.2017година
Гр.София


The Board of Directors of the Bulgarian Association Ayurveda invites its members to the General Assembly, which will be held on 10.12.2017 / Sunday / at 12.30 in the Tea House on G.Benkovski Str., Sofia 10.12.2017 12.30 Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia
P o k a n

For General Annual Meeting of the Association
"Bulgarian Ayurveda Association"

 The Board of Directors of the Bulgarian Association Ayurveda invites its members to the General Assembly, which will be held on 10.12.2017 / Sunday / at 12.30 in the Tea House on G.Benkovski Str., Sofia, in the following day order:
1. Report on the activity of BS Ayurveda in 2017. - reported Dr. A. Zarkova
2. Financial Report of BAS for 2017 - reported Slavka Gaidova
3. Report on the activity of the Control Council for 2017 - reports Yuri Kovachev
4. Program for the activity of BAS for 2018 - reported Dr. A.Zarkova
5. Financial plan for the activity for BSA for 2018 - reported Hristina Ivanova
6. Miscellaneous
08.11.2017year
Sofia 


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ