Powered by
Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на Марина Великова – музикант и изпълнител с вълнуваща биография 26.02.2017 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията

 на Марина Великова – музикант и изпълнител с вълнуваща биография

 

Марина Великова  е завършила Националното училище по изкуствата във Варна

и Националната музикална академия в София.

Заедно с Николай Иванов създава култовата група "ОМ". През 1996 г заминава за Хималаите, където  участва в проекта "Еверест концерт", регистриран в книгата на рекордите „Гинес" като най-височинният концерт в света – на височина 5545 м, на връх Калапатар, под Еверест.

От 2003 до 2008 г се обучава в най-старата школа по изкуства и музика в Делхи - Гандарва Маха Видеале, където специализира вокално майсторство. Така тя създава проекта "По дългия път", който изследва западната и индийската класическа музика, съвременната музика и различни фолклорни традиции.

Следват записи и концерти, както и дълги престои в ашрами в Хималаите. Там успоредно с усвояването на традиционни инструменти, музикалните традиции, ритуали и символика на различните етноси, опитни духовни учители я въвеждат в познатата от дълбоката древност тайна сила на мантрата и на Нада йога - йогата на звука.

Днес, паралелно с концертната си дейност, Марина записва албуми с мантри и музика за медитация и йога нидра (йога на съня), а също така провежда семинари и курсове по звукова терапия и йога на звука за деца и възрастни.

   

Тема на лекцията :

 "Звукът – първоначална форма на всяка енергия.   Човешкият глас –  път за опознаване на себе си”

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ на 26-ти Февруари  2017 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАИНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците

                                                                                        

11:00-12:40 „Звукът – първоначална форма на всяка енергия.Човешкият глас – път за опознаване на себе си” -  лектор  Марина Великова

 12:40-13:00 Аюрведичен  обяд

 

Цена на лекцията:  8 лв.

 

Срещу допълнително заплащане от 10 лв, може да поръчате аюрведичен обяд.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на

e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    We are pleased to invite you to a lecture   Marina Velikova - musician and performer with an exciting biography 26.02.2017 11:00 ч Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia
We are pleased to invite you to a lecture Marina Velikova - musician and performer with an exciting biography
 Marina Velikova graduated from the National School of Arts in Varna
and the National Music Academy in Sofia.
Along with Nikolai Ivanov created the cult group "OM". In 1996 he moved to the Himalayas, where he participated in the "Everest Concert", recorded in Book of Records "Guinness" as the altitude concert in the world - at a height of 5545 meters on Mount Kalapatar below Everest.
From 2003 to 2008 studying at the oldest school of arts and music in Delhi - Gandarva Maha Videale, where he specialized vocal mastery. So it creates project "long road" that explores western and Indian classical music, contemporary music and different folk traditions.
Following recordings and concerts, as well as longer stays in ashrams in the Himalayas. There, alongside the traditional instruments, musical traditions, rituals and symbolism of different ethnic groups, experienced spiritual teachers introduce it in the known from antiquity force secret mantra and nada yoga - yoga of sound.
Today, in parallel with his concert career, Marina recorded albums with music and mantras for meditation and yoga nidra (yoga of sleep), and also holds seminars and courses in sound therapy and yoga sound for children and adults.
    
Topic of the lecture:"The sound - original form of each energy. The human voice - time to explore yourself"
 
WELCOME on February 26, 2017, Sunday
 CHAINATA Street. "D. Benkovski "№ 11

PROGRAMME
10: 30-11: 00 Registration and presentation of participants
                                                                                         
11: 00-12: 40 "sound - original form of each energiya.Choveshkiyat voice - time to explore yourself" - Lecturer Marina Velikova
 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch
 

Price of the lecture: 8 lev

Extra charge of 10 lev, you can order ayurvedic lunch.
 
Registration for participation can make the page of "Bulgarian Association Ayurvedic": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS" on
e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call: 0896 72 8881
 


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ