Powered by
На този семинар участниците ще научат нещо повече за: Сътворението на билките според ведическото знание; Тяхната природа и действието им върху праничното тяло на човека; Приема на билки - потенция на билките, време за прием, подходящи комбинации при работа с чакрите и йога асаните; 04.12.2016 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София

Имаме удоволствието да Ви поканим на поредния ни семинар на тема:

 Билките в йога и аюрведа

 

   На този семинар участниците ще научат нещо повече за:

      -      Сътворението  на  билките според ведическото знание.

-      Тяхната природа и действието им върху праничното тяло на човека.

-       Приема на билки - потенция на билките, време за прием, подходящи комбинации при работа с чакрите и йога асаните.

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ на 4-ти Декември  2016 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците                                                                                      

11:00-12:40 Билките в йога и аюрведа                                                                      /Лектор:  Татяна Бояджиева /

 12:40-13:00 Аюрведичен обяд

Цена на лекцията:  8 лв.

Срещу допълнително заплащане от 10 лв., можете да поръчате аюрведичен обяд,  включващ супа, основно ястие и десерт.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“ или на телефон: 0896 72 8881.    

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ

 

Татяна Бояджиева  е  завършила история в СУ”Климент Охридски”. Проявява голям интерес към  индийската митология и етнография.

Една среща  през  2004 год. й запалва интереса, като  я насочва  към будиските практики и  силата на енергийното лечение.Това я вдъхновява да започне изучаването на билките, а по-късно насочва вниманието си  към индийските билки.

Изучава  билките и тяхното действие под наставленията на индийски лекари от Медицинския колеж в Лъкнау, Индия.

Завършила е  2 годишен курс по Аюрведа при д-р Заркова.

Има партньорски отношения с компанията  Органик Индия”, които й   дават възможност за общуване, трейнинг и обогатяване на практиката с медицински специалисти от  САЩ, Австралия и Индия.

От две години изучава  астрология с акцент върху конституцията и здравето на човека.In this workshop participants will learn more about: - Creation of herbs according to Vedic knowledge, - Their nature and their effect on the pranic body of man - Taking herbs - potency of herbs, timing of dosing suitable combinations when working with chakras and yoga asanas 04.12.2016 11:00 ч Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia
We are pleased to invite you to our next seminar

Herbs in yoga and ayurveda

   In this workshop participants will learn more about:

- Creation of herbs according to Vedic knowledge,
- Their nature and their effect on the pranic body of man
- Taking herbs - potency of herbs, timing of dosing suitable combinations when working with chakras and yoga asanas.

  

WELCOME on December 4, 2016, Sunday
 Tea Street. "D. Benkovski "№ 11


PROGRAMME
10: 30-11: 00 Registration and presentation of participants
                                                                                         
11: 00-12: 40 Herbs in yoga and ayurveda
                  / Speaker: Tatiana Boyadjieva /
 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch
 

Price of the lecture: 8 lev

Extra charge of 10 lev, you can order ayurvedic lunch includes soup, main course and dessert.
 
Registration for participation can make the page of "Bulgarian Association Ayurvedic": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS" or call: 0896 72 8881.
INFORMATION Lead


Tatiana Boyadjieva graduated history at Sofia University "St. Kliment Ohridski". Great interest to Indian mythology and ethnography.
A meeting in 2004 ignited her interest and direct it towards the Buddhist practices and the virtue of energy lechenie.Tova inspires her to start studying herbs and later turned his attention to Indian herbs.
Studying herbs and their effect under the guidance of Indian doctors from the Medical College in Lucknow, India.
She has a 2 year course in Ayurveda Dr. ZARKOVA.
It has a partnership with the company "Organic India", which enable communication, Training and enrich the practice of medical professionals from the US, Australia and India.
Two years studying astrology with emphasis on constitutional and human health.


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ