Powered by
Имаме удоволствието да Ви поканим на лекция на д-р Мукеш Джайн 30.08.2016 18:00 - 21:00 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекция

 на д-р Мукеш Джайн

Д-р Мукеш Джайн е директор на клиника по невромускулни заболявания в град Бхилай, Чхаттисгарх, Индия. Екипът му прилага панча карма, йога, рехабилитация, расаяна (подмладяващи терапии). Специализират в редки вродени и придобити неврологични заболявания, вкл. мускулна дистрофия, спинална мускулна атрафия и митохондриални нарушения, миастения,  както и полиневропатии и травми на гръбначния стълб.

Д-р Джайн е завършил аюрведична медицина в Райпур през 1981 г.  и алтернативна медицина в Шри Ланка през 1992 г.; дипломиран е за лечение с йога в Лукноу през 1995 г. Има огромен клиничен опит и множество участия в международни прояви с доклади и публикации.

 Темата на лекцията : 

РОЛЯТА НА АЮРВЕДА В ЛЕЧЕНИЕТО НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ОЧАКВАМЕ ВИ на 30-ти Aвгуст  2016 г., ВТОРНИК

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

ПРОГРАМА

17:30-18:00 Регистрация и представяне на участниците                                                                                

18:00-19:40 Ролята на Аюрведа в лечението на неврологичните заболявания

                  /Лектор:  Мулеш Джайн /

 19:40-20:00 Аюрведична  вечеря

Цена на лекцията:  8 лв.

Срещу допълнително заплащане от 10 лв., можете да поръчате аюрведична вечеря.Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    We are pleased to invite you to a lecture   Dr. Mukesh Jain 30.08.2016 18:00 - 21:00 Sofia Tea house 11 "Georgi Benkowski" str.
We are pleased to invite you to a lecture
 Dr. Mukesh Jain

Dr. Mukesh Jain is director of the clinic neuromuscular diseases in the city Bhilay, Chhattisgarh, India. His team applied Pancha karma yoga, rehabilitation, Rasayanas (rejuvenating therapies). Specialize in rare congenital and acquired neurological diseases, incl. muscular dystrophy, spinal muscular atrafiya and mitochondrial disorders, myasthenia, as well as polyneuropathies and spinal injuries.
Dr. Jain is a graduate of ayurvedic medicine in Raipur in 1981 and alternative medicine in Sri Lanka in 1992 .; Certified for treatment with yoga in Lucknow in 1995. There are tremendous clinical experience and participated in numerous international events with reports and publications.

The topic of the lecture:

The role of Ayurveda in treating neurological disorders


 

WELCOME to 30th AUGUST 2016 Tuesday
 Tea Street. "D. Benkovski "№ 11


PROGRAMME
17: 30-18: 00 Registration and presentation of participants
                                                                                         
18: 00-19: 40 The role of Ayurveda in treating neurological disorders
                  / Speaker: Moulin Jain /
 19: 40-20: 00 Ayurvedic dinner
 

Price of the lecture: 8 lev

Extra charge of 10 lev, you can order ayurvedic dinner.
 
Registration for participation can make the page of "Bulgarian Association Ayurvedic": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS" on
e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call: 0896 72 8881.Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ