Powered by
Изпратено до Българско Сдружение Аюрведа: Курс по марма терапия link:https://www.facebook.com/events/698275026970646/ 05.11.2015 17:00 Ритъм Спейс, София, Лозенец, ул. Котел 8
Изпратено до Българско Сдружение Аюрведа: Курс по марма терапия
За повече информация и регистрация ползвайте следните линкове: 
link:https://www.facebook.com/events/698275026970646/
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153839813118322&set=gm.698275860303896&type=3&theater


Sent to the Bulgarian Association Ayurveda : Course Marma therapy link:https://www.facebook.com/events/698275026970646/ 05.11.2015 17:00 Ritam Spase -Sofia kv.Lozenetz ul.Kotel 8
Sent to the Bulgarian Association Ayurveda : Course Marma therapy
More info  and registration:
link:https://www.facebook.com/events/698275026970646/ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153839813118322&set=gm.698275860303896&type=3&theater


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ