Powered by
П о к а н а за общо събрание на Българско Сдружение Аюрведа Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо събрание, което ще се проведе на 30.11.2014 год. от 9,30 ч. в Чайната на ул. Г.Бенковски 11 30.11.2014 9,30 ч София Чайната ул. "Георги Бенковски" 11

П о к а н а

за общо събрание на Българско Сдружение Аюрведа

Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо събрание, което ще се проведе на 30.11.2014 год. от 9,30 ч. в Чайната на ул. Г.Бенковски 11 при следния дневен ред:

 

1.   Отчет за дейността  на БС Аюрведа през 2014 год. – докладва д-р А. Заркова

2.   Финансов отчет на БСА за 2014 год.- докладва Христина Иванова

3.   Доклад за дейността на Контролния съвет за 2014 год. – докладва Юрий Ковачев

4.   Програма за дейността  на БСА за 2015 год.- докладва д-р А.Заркова

5.   Финансов план за дейността за БСА за 2015 год. – докладва Христина Иванова

6.   Приемане на промени в устава на БСА

7.   Избор на нов Управителен съвет

8.   Избор на нов Контролен съвет

9.   Разни

 

 30.10.2014 година

Гр.СофияP o r n and a general meeting of the Bulgarian Association of Ayurveda The Management Board of the Bulgarian Association Ayurveda invites its members of the General Assembly, which will be held on 30.11.2014 yr. 9.30 am. In Tea Street. G.Benkovski 11 30.11.2014 9,30 ч Sofia Tea house 11 "Georgi Benkowski" str.
P o r n and 

a general meeting of the Bulgarian Association of Ayurveda 

The Management Board of the Bulgarian Association Ayurveda invites its members of the General Assembly, which will be held on 30.11.2014 yr. 9.30 am. In Tea Street. G.Benkovski 11 with the following agenda: 

1. Report of the BS Ayurveda in 2014 - report Dr. A. ZARKOVA 
2. Financial Statements BAS report for 2014 years- Hristina Ivanova 
3. Report of the Supervisory Board in 2014 - report Yuri Kovachev 
4. Programme of activities of the BAS report for 2015 years- Dr. A.Zarkova 
5. Financial activity plan for BAS for 2015 - report Hristina Ivanova 
6. Adoption of amendments to the Statutes of BAS 
7. Election of new Board 
8. Election of new Supervisory Board 
9. Any other business 

30/10/2014 year 
Sofia


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ