Powered by
Годишно общо събрание на членовете на Българско Сдружение Аюрведа .... 25.11.2012 13:00 ЧАЙНАТА, ул. Георги Бенковски №11д-р А.Заркова, Р.Димитрова, Хр.Иванова ,Ю.КовачевУправителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани всички членове на сдружението на ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе  на 25.11.2012 г. от 13 часа (след лекцията)  в Чайната на ул. „Гeорги Бенковски” №11 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БСА.

2. Програма за дейността на БС Аюрведа през 2013 година.

3. Финансов отчет на БСА за 2012 година.

4. Финансов план за дейността на БСА за 2013 година.

5. Доклад за дейността на Контролния съвет.

6. Разни

Покана

25.11.2012 13:00

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ