Powered by
01.12.201912:30София ул.Цар Иван АсенII №11 Чайната кино Влайкова

П О К А Н А

За Общо годишно събрание на Сдружение

”Българско Сдружение Аюрведа”

 

 Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо годишно събрание, което ще се проведе на 01.12.2019 год. /неделя/ от 12.30 ч.  на ул. „цар Иван Асен II” № 11 „Чайната” гр.София/ кино Влайкова/  при следния дневен ред:

 

1.  Отчет за дейността  на БС Аюрведа през 2019 год. – докладва д-р А. Заркова

2.  Финансов отчет на БСА за 2019 год.- докладва Славка Гайдова

3.  Доклад за дейността на Контролния съвет за 2019 год. – докладва Юрий Ковачев

4.  Програма за дейността на БСА за 2020 год.- докладва д-р А.Заркова

5.  Финансов план за дейността за БСА за 2020 год. – докладва Христина Иванова

6.  Избор на нов Управителен съвет

7.  Избор на нов Контролен съвет

8.  Обсъждане на предложение  за пререгистрацията на Сдружението съгласно промените в ЗЮЛНЦ.

9.  Разни

01.11.2019 година

Гр.София

 
01.12.201912:30Sofia Tsar Ivan Asen II Str. 11 Tea cinema Vlaykova

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ