Powered by
В тази статия се разглеждат състоянията на съзнанието, както са описани в Мандукя Упанишад, и се прави паралел с научните представи за тях. 26.05.2014

ЧЕТИРИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО СПОРЕД МАНДУКЯ УПАНИШАД


Д-р Антоанета Заркова1, проф. Милена Братоева2
1.Аюрведичен център – София; 2. СУ”Свети Климент Охридски”

Международна научна конференция „От Индия, към Индия – перцепции и перспективи” Софийски университет „Свети Климент Охридски” 09 - 10 Сеп 2013  


Резюме:
В тази статия се разглеждат състоянията на съзнанието, както са описани в Мандукя Упанишад, и се прави паралел с научните представи за тях. Предлага се обяснение на наименованието на тази упанишада и връзката й с психeделични практики известни от дълбока древност.

THE FOUR STATES OF CONSCIOUSNESS ACCORDING TO MANDUKYA UPANIHSD

Antoaneta Zarkova, MD1, Prof. Milena Bratoeva2
1.    Ayurvedic Center – Sofia; 2. SU ”Saint Climent Ohridski”

Abstract:
In this article the authors present the states of consciousness as they are described in Mandukya Upanishad and make parallels with the scientific view of them. They offer an explanation of the name of this Upanishad and its relation to psychedelic practices known since ancient times.
(Текстът в ръкописен шрифт е преразказ или директен превод от Мандукя Упанишад).
Съзнанието на човека има измерения, които могат да го отведат към друго познание и да му дадат други дълбоки преживявания на вътрешно удовлетворение и хармония.
Знанието за тези състояния на съзнанието или, както се прие да ги наричаме „променени състояния на съзнанието”, съществува от дълбока древност. В Мандукя упанишад, Жабешката упанишада, те са разгледани подробно.
Ако се съчетаят древните представи със съвременните достижения на науката, се получава интересен интегрален подход и проблемът се осветлява от много гледни точки.

Състояния на съзнанието:

БУДНО СЪСТОЯНИЕ

Мозъкът работи в режим на БЕТА-вълни - елекрическа активност с честота 12 – 30 Hz, регистрирана чрез електроди поставени върху повърхността на главата, (електроенцефалограма, ЕЕГ), (1 Hz е едно трептение в секунда). Амплитудата им е около 30 микроволта (µV). Бета вълните се наблюдават в напълно будно състояние, напрегнато внимание, при активно обработване на информация (1,2) (Armstrong 1991:300-309) (). При голямо съсредоточаване и абстрактно мислене, създаване на връзки между различни части на мозъка и изграждане на концепции мозъкът работи в режим на ГАМА-вълни 30 – 100 Hz и много висока амплитуда.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО СПОРЕД МАНДУКЯ УПАНИШАД - Първото състояние на съзнанието джагарита стхана -  будното състояние. То носи външното познание. Подхранва се от грубите видими форми на проявление. Това съзнание е присъщо на всички хора.Чрез него може да се постигат всички желания на битието и който знае това, става първи (МУ:3.).

БУДНО СЪСТОЯНИЕ В РЕЛАКСАЦИЯ

Мозъкът работи в режим на АЛФА-вълни, които са с честота 8 – 12 Hz и амплитуда от 30 до 50 µV. 
Той е типичен за състояния на релаксация, мечтаене, спокойствие, при затворени очи, сънливост и събуждане.  Доминира у деца под 13 години.

НАМАЛЯВА ПРИ МИСЛЕНЕ.
В този режим се извършва навлизането в МЕДИТАЦИЯ.
Алфа режимът е мост между съзнанието и НЕСЪЗНАВАНОТО.

Епифизата започва да произвежда МЕЛАТОНИН.
МЕЛАТОНИНЪТ СТАБИЛИЗИРА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА МОЗЪКА И ВОДИ ДО СИНХРОНИЗАЦИЯ НА МОЗЪЧНИТЕ ВЪЛНИ В ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМАТА (1).

Когато няма синхрон в работата на неврониите, мозъчните вълни са с ниска амплитуда и голяма честота. Такава е бета-активността в нормалното будно състояние. Колкото по-голям е синхронът в действието им, толкова по-толяма е амплитудата на мозъчните вълни и е по-ниска честотата им. С произвеждането на мелатонин, мозъкът постепенно навлиза в по-бавни вълни с по-голяма амплитуда.

Фигура 1: Видове мозъчна активност (2):


ЛЕК СЪН

Характерни за лекия сън са ТЕТА-вълните с честота 4 – 7 Hz и амплитуда от 50 до 100 µV.
Бързите бета вълни, характерни за будното състояние, постепенно се сменят с алфа вълни в прехода към съня, когато човек е отпуснат и със затворени очи. Скоро се появяват тета вълните, които постепенно достигат половината и повече от мозъчната активност.
 
2. РЕМ сън – фазата на сънуването с бързи движения на очните ябълки. Появяват се серии от бързи вълни на фона на тета-ритъм.
Обикновено тета-режимът е несъзнателно състояние.

В този режим се намира ПОДСЪЗНАНИЕТО, извършва се обучението, консолидира се и се съхранява ПАМЕТТА, съхраняват се СПОМЕНИ, ЕМОЦИИ и усещания. Свързва се с творчество, итуиция и фантазии.
В този режим се постига установяване в МЕДИТАЦИЯ – нискочестотна високо-амплитудна активност при запазено съзнание.  Появяват се сетивни възприятия в медитацията.

Епифизата произвежда големи колечества МЕЛАТОНИН.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО СПОРЕД МАНДУКЯ УПАНИШАД - Второто състояние на съзнанието е „в мястото на съня със съновидение” (свапна стхана – свапна означава сън, а стхана – място, местоположение). Не става дума за съня, а за състояние протичащо в режима на съня със сънища. Това състояние ни дава вътрешната мъдрост. Подхранва се от фините проявления. Който го постигне, разширява знанието и става напълно уравновесен (равен). То е тайджаса (МУ:4.). Присъща му е вътрешната светлина.

Светлина както в преносен смисъл на познание, така и в прекия смисъл. В процеса на медитация се появяват разнообразни сетивни възприятия, сред които са и ярки светлинни видения.

Фигура 2: Светлинни видения по време на медитация


108 съвета на Лахири Махасай : 52.

Видях син цвят в светлината; в синьото видях бяла точка (Бинду) (3).

ДЪЛБОК СЪН БЕЗ СЪНИЩА

При дълбокия сън без сънища мозъкът работи в ДЕЛТА-вълни от 0,5 до 4 Hz и амплитуда  от 100 до 200 µV. Невронната активност е минимална. Температурата на тялото е по-ниска, дихателната и сърдечната честота са ниски, артериалното налягане пада. В този режим се извършват основните възстановителни функции в организма (4).

Делта-вълните намаляват с възрастта. Те са бичайни за деца до една година. След тази възраст това е несъзнателно състояние.

Делта вълни при хора в будно състояние се свързват с психични способности, итуиция, достъп до недостъпна за съзнанието информация.

Делта вълни в будно състояние се наблюдават при медитация.

НЕСЪЗНАВАНОТО и  КОЛЕКТИВНОТО НЕСЪЗНАВАНО се съхраняват в този режим.

В този режим има силна продукция на МЕЛАТОНИН и диметилтриптамин – ДМТ.
Тук се достига ДЪЛБОКА МЕДИТАЦИЯ.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО СПОРЕД МАНДУКЯ УПАНИШАД - Третото състояние на съзнанието е „в мястото на съня без съновидения”, сушупта стхана. Там където „никакво желание не се пожелава и никакъв сън не се вижда” (МУ:5.).
То е съкровищница на съзнанието (МУ:5.), познава цялото творение (МУ:6.). То е утробата на всичко, началото и краят на всички същества (МУ:6.).
Който го постигне, именно той познава цялото творение (МУ:6.).
То е блаженство – ананда и се подхранва от блаженство (МУ:5.). Колкото повече пребиваваме в това състояние, толково повече то се засилва.
 
СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО СПОРЕД МАНДУКЯ УПАНИШАД - Четвъртото състояние на съзнанието, ЧАТУРТХА, е пълният покой, пълното затихване на проявения свят и пълната благост. То не е вътрешно съзнание, не е външно съзнание, не е съкровищница на съзнание, не е съзнание, не е безсъзнание. То е невидимо, неуловимо, няма свойства и не може да се опише, за него не може да се мисли и разсъждава, то не може да се дефинира. То трябва да се осъзнае. „Тогава този атман навлиза в атман чрез атман. Който знае това. Който знае това” (МУ7.).
Фигура 3: Мозъчна активност в различните фази на съня (5)


Защо тази Упанишада е наречена Жабешката Упанишада? Има много опити за обяснение на това. Според някои умът подскача от обект на обект, както подкача жабата и това е причината да се нарече така.

Ето друго обяснение:
Има видове жаби като Bufo alvarius, които произвеждат същото вещество, 5-метокси-N,N-диметил-триптамин – ДМТ, което се синтезира от мозъка в дълбока медитация и е мощно психотропно средство и халюциноген. То ни въвежда директно в променено състояние на съзнанието.
Вероятно древните са познавали това вещество и са го използвали в езотеричните си практики.

Фигура 4: Bufo alvarius (6)


Някои учители използват подобни субстанции при обучението на ученика, за да му покажат къде отива и какво да търси. Всички знаем за пейота на Дон Хуан от книгите на Карлос Кастанеда.
Фигура 5: Пейот, Lophophora williamsii


ДМТ е поставил жабата на висок пиедестал в много култури.
Фигура 6: Изображение от средище на маите в Южно Мексико от преди 2000 години, илюстриращо шамана и ДМТ жабата (7).


Жабата е с наведена назад глава и отворена уста, символ на вратата към подземния свят, а върху езика си има малка фигура на човек в лодка. Видът на жабата е идентифициран и нейните паротидни жлези секретират мощен халюциноген, близък до ДМТ.

Цитирана литература:
1.    Armstrong SM, Redman JR. Melatonin: a chronobiotic with anti-aging properties? Med Hypotheses. 1991;34:300-309.
2.    http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_11/a_11_p/a_11_p_cyc/a_11_p_cyc.html
3.    http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?tid=5502707947017765157&cmm=43532&hl=en
4.    Carskadon, M.A., & Dement, W.C. (2011). Monitoring and staging human sleep. In M.H. Kryger, T. Roth, & W.C. Dement (Eds.), Principles and practice of sleep medicine, 5th edition, (pp 16-26). St. Louis: Elsevier Saunders. Chapter 2 – Normal Human Sleep : An OverviewMary A. Carskadon,William C. Dement
5.    1http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ddOjgoKpnMTJPM&tbnid=GTUCG8M7fNelwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnashville-taize.org%2F2009%2F12%2F15%2Fnew-years-eve-taize-service-around-the-labyrinth%2F&ei=Vv9GUqbeI87Rsgaz-IC4Cw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFDu5QyQUzp5o_PV6v2ePNTxzsmXQ&ust=1380470657662275
6.    http://www.reptilesofaz.org/Turtle-Amphibs-Subpages/h-i-alvarius.html
7.    http://www.realitysandwich.com/maya_shamanism_and_2012_psychedelic_cosmology

Можете да изтеглите цялата статия от ТУК


This article discusses the state of consciousness as described in the Mandukya Upanishad, and draws parallels with the scientific understanding of them. 26.05.2014

THE FOUR STATES OF CONSCIOUSNESS ACCORDING TO MANDUKYA UPANISHAD 


Dr. Antoaneta Zarkova, Prof. Milena Bratoeva
 
1.  Ayurvedic Center – Sofia; 2. SU ”Saint Climent Ohridski”
 
International Scientific Conference “From India to India – perceptions and perspectives”  
Sofia University  “Saint Climent Ohridski” 09 -10 September 2013  
 
Abstract:
In  this  article  the  authors  present  the  states  of  consciousness  as  they  are  described  in  Mandukya
Upanishad and make parallels with the scientific view of them. They offer an explanation of the name of
this Upanishad and its relation to psychedelic practices known since ancient times.
 (The text in Italic is a narration or direct translation from Mandukya Upanishad).  
The consciousness of man has dimensions, which can lead him to a different knowledge
and give him unusual deep experiences of inner contentment and harmony.    
The  knowledge  about  those  states  of  consciousness,  or  as  it  is  widely  accepted  to  call
them  “altered  states  of  consciousness”,  exists  since  ancient  times.  In  Mandukya
Upanishad, or the Frog Upanishad, they are described in detail.  
If the ancient notions are combined with modern day science, we get a very interesting
and integral approach that sheds light on the problem from many points of view.  
States of consciousness:

WAKING STATE


The brain works in a state of BETA waves – electrical activity with a frequency of 12-30 Hz, registered by electrodes placed upon the head’s surface (electroencephalogram,
EEG),(1  Hz  equals one oscillation per  second). The  amplitude  is  around  30  microvolt
(µV). The beta waves are typical for a fully awakened condition, intense attention and
an active processing of information (1,2) (Armstrong 1991:300-309) (). During greater
concentration and abstract thinking, establishing connections between different parts of
the brain and creating concepts the brain works in a state of GAMA waves – 30-100 Hz
and very high amplitude.   
THE STATE OF CONSCIOUSNESS ACCORDING TO MANDUKYA UPANISHAD
– the  first  state  of  consciousness jagruti sthana – the  waking  state. It  brings  outer
knowledge  and  it  is  nurtured  by the  gross  visible  forms  of  manifestation.  This
consciousness  is inherent  in  all  people.  Through  it  we  can  achieve  all  the  desires  of
existence and whoever knows tha, becomes first (MU:3).    
RELAXED WAKING STATE  
The brain works in a state of ALPHA waves, a frequency of 8-12 Hz and an amplitude
of 30 to 50 µV.     
This  is  typical  for  states  of  relaxation,  daydreaming,  calmness,  closed  eyes,  sleepiness
and waking up. It dominates in children below 13 years of age.     
IT DECREASES WHEN WE START THINKING.
In this state we can enter into MEDITATION.  
The alpha state is a bridge between the conscious and the UNCONSCIOUS.   
The  pineal  gland begins to  produce  MELATONIN.  THE  MELATONIN  STABILIZES
THE  ELECTRICAL  ACTIVITY  OF  THE  BRAIN  AND  LEADS  TO
SYNCRONIZATION OF THE BRAIN WAVES IN THE ENCEPHALOGRAM (1)
When there is no synchrony in the neurons’ work the brain waves are with low amplitude and
high frequency. Such is the beta activity during normal waking state. The bigger synchrony we
have in  their  activity,  the  bigger  the  amplitude  of  the  brain  waves  is  and  the  lower  the
frequency. With the production of melatonin the brain gradually enters into slower waves with
bigger amplitude.  
Fig. 1 : Different types of brain activity (2):
 

 
LIGHT SLEEP
Typical for light sleep are the THETA waves with a frequency of 4-7 Hz and amplitude
of 50 to 100 µV.  
The  fast  beta  waves  (waking  state)  are  gradually  changed  by  alpha  waves  in  the
transition period towards sleep, when a person is relaxed and with closed eyes. Soon the
theta waves start emerging and slowly reach 50% or more from the brain activity.   
2. REM sleep – the phase of dreaming with rapid eye movements. A series of fast waves
emerge against a background of theta waves’ activity.    
Usually theta wave activity is an unconscious state.  
This is  the  state  of the  SUBCONSCIOUS,  where  training  and  a consolidation  and
storage  of  MEMORY  happen.  This  is  where  MEMORIES,  EMOTIONS  and  feelings
are stored. It is connected to creativity, intuition and fantasy.  
In  this  state  we  can  establish  ourselves  in  MEDITATION –  low-frequency,  high-amplitude  activity  with  retained  consciousness.  Sensory  perceptions  occur  during
meditation.  
The pineal gland produces large quantities of MELATONIN.
THE STATE OF CONSCIOUSNESS ACCORDING TO MANDUKYA UPANISHAD
– The second state of consciousness is “the place of sleep with dreams” (svapna
sthana – “svapna” means “dream” and “sthana” means “place, location”). This is
not about sleep, but about a condition that occurs in a state of sleep with dreams. It gives
us  inner  wisdom  and  it  is  nurtured  by  the  subtle  manifestations. Whoever  attains  it
expands  their  knowledge  and  becomes completely  balanced.  This  is taijasa (MU:4).
Inherent to this state is inner light.      
Light,  as  a  metaphor  for  knowledge  as  well  as  its  literal  meaning.  In  the  process  of
meditation different sensory perceptions may occur, among which are bright visions of
light.
Fig. 2: Visions of light during meditation  


 
108 pieces of advice by Lahiri Mahasaya: 52.  
I saw a blue color in the light; in the blue, I saw a white Spot (Bindu) (3).  

DEEP SLEEP WITH NO DREAMS  

In a state of deep sleep with no dreams the brain works in DELTA waves, from 0.5 to 4
Hz and amplitude of 100 to 200 µV. The neural activity is minimal. The temperature of
the  body  is  lower,  the  breathing  and  heart  rate  are  lower  and  the  arterial  pressure  also
drops. In this state is performed the main restoration work of the body (4).
The delta waves decrease with age. They are typical for children up to one year of age.
After this age the state becomes unconscious.   
Delta  waves  in  people  who  are  awake  are  connected  to  psychic  powers,  intuition  and
access to information which is inaccessible to the consciousness.   
Delta waves in people who are awake can be also seen during meditation.
THE UNCONSCIOUS AND THE COLLECTIVE UNCONSCIOUSNESS are stored in
this state.  
We also have a large production of MELATONIN and dimethyltryptamine (DMT).  
Here, we can reach DEEP MEDITATION.
THE STATE OF CONSCIOUSNESS ACCORDING TO MANDUKYA UPANISHAD
– the  third  state  of  consciousness is  “the  place  of  sleep  with  no  dreams”, susupti
sthana. The place where “there is neither the desire for any gross or subtle object, nor
any dreams are seen.” (МU:5.).  
This  is  the  treasure  house  of  the  consciousness  (MU:5),  the  knower  of  all  creation
(MU:6). This  is  the  Womb  of  the  Universe,  this  is  the  Birth  and  Destruction  of all
creatures" (МU:6.).
Whoever attains it, he is the knower of all creation(MU:6).  
This  is  bliss – ananada  and  its  nurtured  by  bliss  (MU:5) The  longer  we  stay  in  this
state, the stronger it becomes.   
THE STATE OF CONSCIOUSNESS ACCORDING TO MANDUKYA UPANISHAD
–  The  fourth  state  of  consciousness, CHATURTHA,  is  complete  rest,  complete
attenuation  of  the  manifest  world  and  complete  goodness.  This  is  not  inner
consciousness; this is not outer consciousness, nor the treasure house of consciousness;
consciousness or unconsciousness. It cannot be seen or caught, nor can it be described
or thought of. It cannot be defined. It must be realized.
“Then this atman enters into atman through atman” (MU:7)
Fig. 3: Brain activity during the various phases of sleep (5).

 

 

Why this Upanishad is called the Frog Upanishad? There are many attempts to explain
this.    According  to  some  people  the  mind  jumps  form  object  to  object  like  a  frog  and
this is the reason why the Upanishad is called like that.    
Here is another explanation:
There  are types of  frogs, such as Bufo  alvarius, which produce the same substance, 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine – DMT,  which  is  synthesized  by  the  brain  in  deep
meditation and it’s a very powerful psychotropic drug and hallucinogen. It directly leads
us to an altered state of consciousness.     
It  is  very  likely  that  the  ancients  have  known  that  substance  and  have  used  it  in  their
esoteric practices.
 
 
 Fig. 4: Bufo alvarius (6)
 Some teachers use similar substances in the training of an apprentice, in order to show
him where he is going and what he has to search for. We all know about the peyote of
Don Juan from the books of Carlos Castaneda.  
Fig. 5: Peyote, Lophophora williamsii


 
DMT has put the frog on a pedestal in many cultures.  
Fig. 6: Image of Mayan center in South Mexico, dated more than 2000 years ago. It
illustrates a shaman and a DMT producing frog (7).  

 

 
The frog’s head is bent backwards, with its mouth wide open – a symbol of the door to
the underworld. Upon its tongue is drawn the small figure of a man in a boat. The type
of frog is identified and its parotid glands secrete a powerful hallucinogen similar to
DMT.  
References:
1.  Armstrong SM, Redman JR. Melatonin: a chronobiotic with anti-aging properties?
Med Hypotheses. 1991;34:300-309.
2.  http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_11/a_11_p/a_11_p_cyc/a_11_p_cyc.html
3.  http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?tid=5502707947017765157&cmm=4353
2&hl=en
4.  Carskadon, M.A., & Dement, W.C. (2011). Monitoring and staging human sleep. In
M.H.  Kryger,  T.  Roth,  &  W.C.  Dement  (Eds.), Principles  and  practice of  sleep
medicine, 5th edition, (pp 16-26). St. Louis: Elsevier Saunders. Chapter 2 – Normal
Human Sleep : An OverviewMary A. Carskadon,William C. Dement
5.  http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&
cad=rja&docid=ddOjgoKpnMTJPM&tbnid=GTUCG8M7fNelwM:&ved=0CAUQj
Rw&url=http%3A%2F%2Fnashville-taize.org%2F2009%2F12%2F15%2Fnew-years-eve-taize-service-around-the-labyrinth%2F&ei=Vv9GUqbeI87Rsgaz-IC4Cw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFDu5QyQUzp5o_PV6v2ePNT
xzsmXQ&ust=1380470657662275
6.  http://www.reptilesofaz.org/Turtle-Amphibs-Subpages/h-i-alvarius.html
7.  http://www.realitysandwich.com/maya_shamanism_and_2012_psychedelic_cosmology

 
Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ