Powered by
Йога и Аюрведа се основават на една и съща философия. Това е Самкхя, най- древната философска система в света.... 16.03.2012

Д-р Антоанета Заркова

Според нея основа на цялото творение е Чистото Съзнание – Пуруша. Пуруша (м.р.) е неизменен и независим от нищо, вечно и всепроникващо Съзнание. За него не е имало начало, няма да има и край. Пуруша не принадлежи на материалния свят.

Всяко живо същество притежава частица от Чистото Съзнание, която е вечна и неизменна. Тя одушевява живите същества и представлява истинската ни природа.

В процеса на творението Чистото Съзнание извършва низходящо движение, при което от фини и непроявени форми приема все по-груби проявления докато се появи материалният свят.

Процесът на творението е пътешествие на Съзнанието от непроявено състояние до трансформирането му в материя.

Непроявената материя, Пракрити, е основната субстанция на вселената. Тя е латентната, първична форма на материята, потенциалът за нейното проявление.

В Самкхя сътворението е заменено от еволюцията като на върха на еволюционната стълбица на материята се поставя Пракрити,  непроявеното (авякта). Първият продукт на Пракрити е Махат, космическият интелект. В него се съдържат всички закони и принципи, които процесът на проявление трябва да следва. В Махат е концентрирана и цялата информация за проявлението или семената на проявлението. Махат е естествената интелигентност на Майката Природа, съдържащ законите и „генетичния” й код.

В отделния индивид Махат става буддхи и представлява нашата малка част от Космическия интелект. Посредством силата на интелекта  различаваме истината от неистината, правилното от неправилното, вечното от преходното. В Буддхи се съдържа мъдростта. Той е потенциалът за еволюцията на човечеството. Насочен навън издига сетивните удоволствия в основен смисъл в живота, насочен навътре той ни дава  възможност да потърсим истинската си природа.

Д-р Дейвид Фроли

От Буддхи се ражда манас – индивидуалният ум. Манас обработва информацията от сетивните органи и я трансформира в конкретни възприятия. Манас е чувственият, мислещият и емоционалният ум. Единствената му дейност е да събира информация за външния свят посредством сетивата, да търси удоволствия и да избягва болката. Целта му е да посредничи в придобиването на опитности без да дава оценка за тях.

Пълният текст на тази статия можете да прочетете тук ...
16.03.2012


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ