Полезно

1. Покана за Общо събрание на Българско сдружение Аюрведа на 09.12.2018

П о к а н а За Общо годишно събрание на Сдружение ”Българско Сдружение Аюрведа” Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо годишно събрание, което ще се проведе на 09.12.2018 год. /неделя/ от 12.30 ч. в „Чайната” на ул. „Г.Бенковски” # 11 гр.София

Повече ››

2. Випака, след-смилателният вкус на храните, билките и емоциите.

Влиянието му върху вътрешната среда на организма и значението му за здравето и болестите. Ролята му в лечебните стратегии на аюрведа.

Повече ››

3. ГЕНЕТИКАТА НА БЪЛГАРИТЕ

Имаме удоволствието да Ви представим лекцията на професор д-р Иво Кременски, генетик номер едно на България. завеждащ генетична лаборатория в Медицинския университет; до 2011 завеждащ Националната генетична лаборатория; до 2014 национален консултант по медицинска генетика

Повече ››

4. Списък на подарени книги от AYUSH и Посолството на Индия в България.

Скъпи приятели, на 21 юни- Международният ден на йога получихме дарение от AYUSH и посолството на Индия в България. Предоставяме ви списъка.Книгите, които са в един екземпляр първо ще се сканират, а тези които са в повече от един екземпляр, ще се предоставят направо на членове на Сдружението, които са плащали редовно членския си внос. Периодът за четене ще бъде два месеца, след което книгата трябва да се върне.

Повече ››

Българско сдружение аюрведа

“Българско сдружение Аюрведа” е регистрирано през месец юли 2009 г., като доброволна, независима, неправителствена, политически и религиозно необвързана организация, чиято мисия е да работи за популяризирането на Аюрведа в България в нейния автентичен вид и за запазването и поддържането на високи стандарти в Аюрведичната наука и практика за благото на всички.
Инициативата за създаването на Сдружението дойде спонтанно и бе естествено продължение на необходимостта на група последователи на науката Аюрведа да общуват и обменят идеи и същевременно да поддържат знанието си като допринасят за неговото популяризиране. И т.к. според Дейвид Фроли Аюрведа съдържа тайните не само на изцелението на отделния човек, но и на възхода на обществото и самата планета, ние бихме искали все повече хора да имат възможността да се докоснат до това вселенско познание и да допринесем за постигане на повече хармония и разбирателство в съвременния ни начин на живот.
 
Цели на Сдружението:
• Представяне и популяризиране на Аюрведичната наука и практика като холистична лечебна системa с благоприятно въздействие върху човешкото здраве.
• Изграждане на позитивна представа сред българското общество относно Аюрведичната наука, както и утвърждаването на нейното място сред философските и медицинските системи;
• Утвърждаване на Аюрведа като отделна и самостоятелна лечебна система.

Основни дейности на сдружението:
• Да обединява хората, имащи интерес към Аюрведичната наука в България, както и на хората, които професионално се занимават с нея;
• Да представлява и защитава интересите на Аюрведичната общност в страната, да изразява и защитава правата и интересите на своите членове и подпомага тяхната професионална дейност, да популяризира Аюрведичната професия;
• Да си сътрудничи с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към проблемите, свързани с Аюрведа, както и да изгражда и поддържа добри взаимоотношения в Аюрведичната общност, с другите професионални и обществени организации, държавни институции и всички Аюрведични организации и групи в България и по света с подобни цели;  
• Да установи и поддържа стандарти в обучението, професионалната квалификация и етика в областта на Аюрведа, съответстващи на приетите в страните от ЕС;
• Да работи за изграждане и утвърждаване на обществено мнение и нагласи в обществото за приемане на Аюрведичните методи за профилактика и лечение;
• Да насърчава информационния обмен по проблеми свързани с Аюрведичната наука и професия, чрез създаването и поддържането на  Интернет страница, както и чрез  другите  видове масова комуникация;
• Да участва в инициирането и  изработвнането на политическите, законодателни, други държавни и обществени актове имащи отношение  към Аюрведа и нейните методи;
• Да работи за официализирането на Аюрведичната практика в изрични форми;
• Да работи за навлизането на Аюрведа  във всички степени и форми на медицинското образование, включително на висшето медицинско образование в Република България.
• Да подпомага изследователската дейност в областта на Аюрведа съгласно с изискванията на добрата медицинска практика и добрата фармацевтична практика;
• Да участва и при възможност да подпомага участието на своите членове в международни симпозиуми, семинари, поддържа активни връзки с чуждестранни организации или използва други форми на обмен на знания.

Новинар

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

Регистрирай ме
Събития

1. Покана за Общо събрание на Българско сдружение Аюрведа на 09.12.2018

П о к а н а За Общо годишно събрание на Сдружение ”Българско Сдружение Аюрведа” Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо годишно събрание, което ще се проведе на 09.12.2018 год. /неделя/ от 12.30 ч. в „Чайната” на ул. „Г.Бенковски” # 11 гр.София

Повече ››